Thiết kế website
Đại Dương Số

menu

Bảo mật - Hacking

Trang chủ Bảo mật - Hacking
Trang chủ Bảo mật - Hacking

Bảo mật - Hacking

Tìm kiếm bài viết

Kĩ thuật tấn công XSS Cross-Site Scripting (hacking)

Kĩ thuật tấn công XSS Cross-Site Scripting (hacking)

Bảo mật - Hacking | Thảo Nguyên | 2261 lượt xem

Cross-Site Scripting (XSS) là một trong những kĩ thuật tấn công phổ biến nhất hiên nay, đồng thời nó cũng là một trong những vấn đề bảo mật quan trọng đối với các nhà phát triển web và cả những người sử dụng web. Bất kì một website nào cho phép người sử dụng đăng thông tin mà không có sự kiểm tra

Xem tiếp

16 Jan, 16
Lỗi bảo mật XSS-Cross và cách phòng chống

Lỗi bảo mật XSS-Cross và cách phòng chống

Bảo mật - Hacking | Thảo Nguyên | 1693 lượt xem

Lập trình viên là người thiết kế, xây dựng và bảo trì các chương trình máy tính (phần mềm). Bằng cách thao tác các đoạn mã (các ngôn ngữ) trên các công cụ lập trình, họ có thể tạo ra các chương trình mới, sửa lỗi hay nâng cấp chương trình đó để tăng

Xem tiếp

28 Jun, 15
1

 

Đăk Lăk: 0914 393 263

Đăk Nông: 0941 988 999

Bình Dương: 0974 334 404

Nha Trang: 0935 601 512

Đăk Lăk: 0914 393 263 | Đăk Nông: 0941 988 999