Thiết kế website
Đại Dương Số

menu

LOsomo là gì? tải tài liệu về Losomo trong Digital Marketing Plan

LOsomo là gì? tải tài liệu về Losomo trong Digital Marketing Plan

Marketing | 26-08-2016 | Trần Xuân Thọ | 1235 lượt xem

Trong mấy năm qua, thuật ngữ Losomo được dùng khá nhiều nhưng vẫn ít người nghiên cứu và áp dụng Losomo trong triển khai chiến dịch Digital Marketing tích hợp theo bài bản. Tài liệu này được trình bày tại Việt nam lần đầu tiên là từ đầu năm 2013.

Losomo là Local Social Mobile tích hợp trong chiến dịch Digital Marketing.

Các xu hướng của nó :

  • Mobile is king – Mobile là vua
  • Rise of ‘Local Discovery’ – Search địa điểm
  • Data Purity & Ubiquity – Dữ liệu sạch và di động
  • Shift from Acquisition to Retention – Chuyển dịch từ chia tách sang kết hợp
  • Solution led Service – Giải pháp dẫn dắt dịch vụ

 


Bài viết tương tự

 

Bình luận

 

Đăk Lăk: 0914 393 263

Đăk Nông: 0941 988 999

Bình Dương: 0974 334 404

Nha Trang: 0935 601 512

Đăk Lăk: 0914 393 263 | Đăk Nông: 0941 988 999