Thiết kế website
Đại Dương Số

menu

Chia sẻ web application HTML Builder

Chia sẻ web application HTML Builder

Thủ thuật HTML + CSS | 30-05-2016 | Trần Xuân Thọ | 922 lượt xem

HTML Builder là một ứng dụng web cho phép xây dựng giao diện HTML rất nhanh và chuyên nghiệp.


Tính năng của HTML Builder


  • build custom HTML pages using predefined HTML elements
  • create your own custom HTML elements with ease
  • integrates seamlessly with CSS frameworks (like Bootstrap, Foundation, etc)
  • create multiple pages in one session
  • edit CSS, links, images (uploading possible) and icons (integrates with Font Awesome)
  • export the created pages (incl CSS, Javascript and images)
  • basic editing of written content (only available for non IE browsers)
  • beautiful add-on for HTML template authors!
Đây là bản của a Phạm Quốc Thắng mua, chia sẻ cho mình xài, không phải bản null.

Link: codecanyon-8432859-html-builder-frontend-version.zip

 


Bài viết tương tự

 

Bình luận

 

Đăk Lăk: 0914 393 263

Đăk Nông: 0941 988 999

Bình Dương: 0974 334 404

Nha Trang: 0935 601 512

Đăk Lăk: 0914 393 263 | Đăk Nông: 0941 988 999